Ako vám môžeme pomôcť?

Čo vám ponúkame?

Riešenie

Permanent Placement

Vyhľadávanie a výbery zamestnancov špecializované na 5 segmentov, prostredníctvom vlastnej databázy, inzercie, sociálnych sietí a v prípade potreby aj priamym oslovením. Súčasťou výberu najvhodnejšieho kandidáta je k dispozícii aj viacero osobnostných diagnostík, podľa požiadaviek klienta. 

Riešenie

Staff Tracer

Vyhľadávanie a výber vhodných pracovníkov na pozície prevažne výrobného charakteru do interného stavu klienta so špecifickou cenotvorbou. Riešenie je vhodné pre spoločnosti, ktoré nemajú záujem, resp. nemôžu využívať inštitút dočasného pridelenia.

Riešenie

Executive Search

Jedná sa o špecifickú metodiku výberového procesu nových spolupracovníkov, ktorá v sebe zahŕňa aktívne vyhľadanie špičkových odborníkov s dôrazom na najvyššiu možnú diskrétnosť výberu. 

Riešenie

Temporary Staffing

Agentúrne zamestnávanie orientované na modré aj biele goliere, pričom dočasné pridelenie zamestnanca za porovnateľných platových podmienok, ako má kmeňový zamestnanec, je možné až po dobu dvoch rokov.

Riešenie

Interim IT Specialists

Riešenie zamerané na sprostredkovanie špecialistov v IT sektore na krátkodobé, ale aj dlhodobé projekty, kde  naša spoločnosť odborníkov vyhľadá a  na vopred definovanú úlohu klientovi sprostredkuje, pričom existuje zmluvný vzťah medzi tromi stranami klient – agentúra – IT špecialista.

Riešenie

PartTime Staffing

Poskytovanie brigádnickej výpomoci pri požiadavkách na krátkodobé zabezpečenie pracovnej sily, prostredníctvom špecializovaných spoločností, ktoré zabezpečujú výlučne túto službu.

Riešenie

Career Transition

Podpora pre jednotlivcov pri hľadaní nových kariérnych možností a prekonanie negatívnych efektov z dlhodobého pracovného stereotypu. 

Riešenie

McROY Academy

Spoločensky prospešný projekt sociálnej inklúzie zameraný na ťažko umiestniteľných kandidátov, ktorým by bola venovaná osobitná starostlivosť, vrátane možnosti doplnenia si manuálnych zručností prípadne absolvovania kurzov, ktoré im napomôžu pri umiestnení na trhu práce.

Riešenie

Diagnostics

Diagnostické riešenia šité na mieru kandidátom v závislosti od aktuálnych potrieb a trendov na trhu práce

Online nástroj

SocioMapping

Online nástroj ktorý, meria 5 unikátnych aspektov pre fungovanie tímu – vplyv, inšpiráciu, stmeľovanie, podporu a spoluprácu. Meria skutočné prejavy ľudí, teda stopu, ktorú človek v ľuďoch zanecháva a podľa toho identifikuje, kto sú kľúčoví ľudia vo firme a aké sú vzájomné väzby. Po prezentácii návrh opatrení – konzultácie či koučing

Online magazine

Job Cafe - Online Magazine

Moderný a zároveň pohodový internetový portál zaoberajúci sa problematikou ľudských zdrojov, ale aj work –life balance, rozhovory so zaujímavými ľuďmi, motivačnými spíkrami, šírený medzi klientami McROY, HR komunitou a na všetkých dostupných internetových fórach a sociálnych sieťach. Magazín má vytvárať pocit expertnosti, nadhľadu v problematike HR a nezištnosti. Prvého pol roka bude spolupráca testovaná na spoločnom projekte  SIMPLE TALENT, spolu s partnermi EY, SAP a časopis Profi HR. Budeme  partnermi v krajinách Čechy, Slovensko, Maďarsko.

Konferencia

Conference Happy Company

Jednodňová  konferencia plná inšpiratívnych osobností od nás i zo zahraničia, ich príklady z praxe a osobné príbehy. Účastníkmi sú najmä HR a komunikační manažéri, majitelia firiem a lídri, ktorí chcú vytvárať efektívne a angažované pracoviská a k rozvoju seba a svojich ľudí pristupovať celostne

 

Online prieskum

People Surveys

Chcete skĺbiť príjemné s užitočným? Kaviareň Flow - McROY Lounge je priestor nielen na pracovné pohovory a biznis stretnutia, ale i príjemné večerné komunitné posedenia so skvelým jedlom a atmosférou.

Riešenie

Diversity culture

Vytváranie rozmanitej pracovnej sily v organizáciách, ktorá dokáže spolu fungovať. Aktivity na zvýšenie diverznej kultúry zvyšujú mieru stability systému, pretože uniformný systém v prípade krízy zlyháva celý.

Online kampaň

Your Dream Job

Marketingová online kampaň zameraná na kandidátov s ponukou stáží u špičkových manažérov a úspešných ľudí. Kampaň sa bude uskutočňovať raz do roka v každej krajine, v ktorej bude spoločnosť McROY pôsobiť.

Riešenie

Trainings & Workshops

Rozvojové programy zamerané na celostný prístup k zamestnancom Holistic Day – oblasť fyzického, emočného, mentálneho a spirituálneho zdravia; antistres, kreativita, harmónia osobného a pracovného života

Vernostný program

McROY Club

McROY club Vernostný program pre externých aj interných zamestnancov, zohľadňujúci dĺžku zamestnania v McROY  a ponúkajúci poi

Riešenie

Everestum

Projekt zameraný na osobitnú starostlivosť - poradenstvo a life koučing pre špičkových ľudí z biznisu, ktorý riešia syndróm vyhorenia, potrebu zásadnej životnej zmeny, krízovú životnú, či pracovnú situáciu. Služba je veľmi individualizovaná, šitá na mieru a zabezpečujúca pre klienta maximálny komfort a diskrétnosť

Nadácia

McROY občianske združenie

McROY Foundation je občianske združenie, ktorého cieľom je podporovať zamestnanosť a zamestnateľnosť uchádzačov o prácu. Všetky naše aktivity sú zamerané na podporu rozvoja mladých ľudí, uplatnenie absolventov škôl na trhu práce a v neposlednom rade na pomoc znevýhodneným uchádzačom sa na trhu práce umiestniť.  

Riešenie

Personal branding

Budovanie osobnej značky a hľadanie vlastných silných stránok formou osobného poradenstva.  Služba je personalizovaná na potreby každého jedinca - klienta.

Riešenie

Coaching culture

Individuálny koučing pre lídrov a manažérov na osobný či pracovný posun  či peer koučing pre skupinu zamestnancov, to je vytváranie koučingovej kultúry, kde sa ľudia z firmy naučia efektívne používať koučing, ktorý sa stane prirodzenou súčasťou ich práce

Riešenie

Happiness Managers

Certifikovaný program pre špecialistov a manažérov oddelení HR, komunikácie, teamleadrov či riaditeľov menších firiem ako nadstavbu k ich profesii. Absolventi programu budú vedieť používať nástroje na vytváranie silnej, tvorivej a zdravej atmosféry na pracovisku. Zároveň sa stanú súčasťou komunity Happiness Managers

Riešenia McROY GROUP
Riešenia Jobliner
Riešenia Happy Company
Riešenia McROY Online
Riešenia McROY Foundation

Poďme sa spolu dohodnúť

Potrebujete vedieť viac o riešeniach, ktoré ponúkame?

Odoslať
* všetky polia sú povinné
Poslať kópiu na moju emailovú

Vaša správa bola úspešne odoslaná
Urobíme všetko preto, aby sme vám odpovedali do 24 hodín, ale nehnevajte sa na nás keď to stihneme za 48 hodín.
Začnite písať pre vyhľadávanie