Outplacement

Komplexná podpora pri prekonávaní negatívnych dopadov znižovania personálnych stavov so snahou o následné uplatnenie na trhu práce.

Dobrá rada nad zlato alebo ponúknutá pomoc by sa nemala odmietať

  • Poskytnutie poradenstva prepúšťaným zamestnancom ako sa uplatniť na trhu práce
  • V závislosti od počtu prepúšťaných zamestnancov a ich špecializácie realizujeme poradenstvo prostredníctvom riešenia Outplacement buď v skupinovej forme alebo individuálne. Individuálny prístup je vhodný najmä pri menšom rozsahu prepúšťaných, pri vyšších pozíciách a špecializovanej oblasti podnikania. Skupinová forma sa štandardne používa pri hromadnejšom prepúšťaní, nižších pracovných pozíciách a sezónnych výkyvoch podnikania. 
  • V prvej fáze riešenia Outplacement poskytneme prepúšťaným zamestnancom vysvetlenie celkovej situácie, v ktorej sa ocitli, odpovieme na ich otázky a zistíme potreby v rovine psychologickej a právnej pomoci vzhľadom na ich konkrétnu životnú situáciu. 
  • V druhej fáze sa sústredíme na zhodnotenie doterajšej pracovnej kariéry prepúšťaných zamestnancov, poskytneme poradenstvo v oblasti profesionálneho rozvoja a ďalšieho vzdelávania, identifikujeme osobnostné predpoklady a posúdime skúsenosti prepúšťaných zamestnancov. V rámci tejto fázy tiež navrhneme absolvovanie špecializačného vzdelávania alebo rekvalifikačných kurzov.  
  • V tretej fáze prepúšťaných zamestnancov pripravíme na opätovný a urýchlený návrat na trh práce tým, že ich naučíme zostaviť vhodný profesionálny životopis, pripravíme ich na absolvovanie pracovných pohovorov, vysvetlíme efektívny spôsob hľadania práce a v neposlednom rade vhodným kandidátom ponúkneme pracovné uplatnenie u našich klientov.
  • Výhodou riešenia Outplacement je komplexné poradenstvo a pomoc v krízovej situácii jednak pre vás ako zamestnávateľa a jednak pre vašich prepúšťaných zamestnancov. My sa postaráme o všetky záležitosti týkajúce sa prepúšťaných zamestnancov vrátane kariérneho poradenstva a vy sa môžete sústrediť na vaše podnikanie a opätovný rast.  

Naši ľudia povedali

Teším sa, keď som súčasťou situácií, kedy vyhrávajú  všetci. Naším riešením pomáhame firmám a zároveň ich zamestnancom. 

Branislav Holík,
Marketing & Hiring Manager

Mohlo by vás zaujímať

Riešenie

Permanent Placement

Vyhľadávanie a výbery zamestnancov špecializované na 5 segmentov, prostredníctvom vlastnej databázy, inzercie, sociálnych sietí a v prípade potreby aj priamym oslovením. Súčasťou výberu najvhodnejšieho kandidáta je k dispozícii aj viacero osobnostných diagnostík, podľa požiadaviek klienta. 

Riešenie

Temporary Staffing

Agentúrne zamestnávanie orientované na modré aj biele goliere, pričom dočasné pridelenie zamestnanca za porovnateľných platových podmienok ako má kmeňový zamestnanec je možné až po dobu dvoch rokov.

Riešenie

Diagnostics

Diagnostické riešenia šité na mieru všetkým klientom v závislosti na ich aktuálnych potrebách. 

Poďme sa spolu dohodnúť

Potrebujete vedieť viac o riešeniach, ktoré ponúkame?

Odoslať
* všetky polia sú povinné
Poslať kópiu na moju emailovú

Vaša správa bola úspešne odoslaná
Urobíme všetko preto, aby sme vám odpovedali do 24 hodín, ale nehnevajte sa na nás keď to stihneme za 48 hodín.
Začnite písať pre vyhľadávanie