Interim IT Specialists

Arrange your IT service the most flexible way

  • Najflexibilnejšia forma získania dočasne voľnej kapacity IT špecialistov na pracovnom trhu
  • Dostupnosť IT špecialistov potrebných pre klientove projekty, ktorá umožňuje rýchlejšie rozbehnutie alebo realizáciu projektov
  • McROY, s.r.o. disponuje vlastnou rozsiahlou databázou IT študentov , IT špecialistov ktorí sú zamestnaní, resp. pracujú na živnosť, príp. iným spôsobom a napriek tomu majú k dispozícii časť svojej kapacity pre potreby klienta sprostredkovaného spoločnosťou McROY
  • Klient sa môže sústrediť na svoju kľúčovú činnosť, kým McROY sa postará o dodanie IT kapacít
  • Klient platí iba za odpracovaný reálny čas IT špecialistu
  • Služba je vhodná na realizáciu menších IT projektov alebo pri výpadku stabilných členov IT tímov a všade tam, kde je ťažké resp. ekonomicky nevýhodné spolupracovať so špecializovanou IT spoločnosťou resp. mať IT špecialistov vo svojom kmeňovom stave

Konkurenčná výhoda:

  • Spolupráca s technickými vysokými školami, ktoré umožňujú prísun kvalitných part time IT developerov
  • McROY je členom ITAS

Naši ľudia povedali

Na svojej práci si veľmi vážim vysoko profesionálny prístup spoločnosti McROY pri budovaní si dlhodobých vzťahov s kandidátmi. Aj vďaka tomu sme pripravení flexibilne reagovať na náročné požiadavky našich zákazníkov pri najímaní kvalitných Interim manažérov.

Mgr. Branislav Jančuška,
Interim Chief Recruiting Officer

Mohlo by vás zaujímať

Riešenie

Permanent Placement

Vyhľadávanie a výbery zamestnancov špecializované na 5 segmentov, prostredníctvom vlastnej databázy, inzercie, sociálnych sietí a v prípade potreby aj priamym oslovením. Súčasťou výberu najvhodnejšieho kandidáta je k dispozícii aj viacero osobnostných diagnostík, podľa požiadaviek klienta. 

Riešenie

Executive Search

Jedná sa o špecifické metodiku výberového procesu nových spolupracovníkov, ktorá v sebe zahŕňa aktívne vyhľadanie špičkových odborníkov s dôrazom na najvyššiu možnú diskrétnosť výberu. 

Riešenie

McROY Academ

Spoločensky prospešný projekt zameraný na ťažko umiestniteľných kandidátov ktorým by bola venovaná osobitná starostlivosť, vrátane možnosti doplnenia si manuálnych zručností prípadne absolvovania kurzov, ktoré im napomôžu pri umiestnení na trh práce.

Poďme sa spolu dohodnúť

Potrebujete vedieť viac o riešeniach, ktoré ponúkame?

Odoslať
* všetky polia sú povinné
Poslať kópiu na moju emailovú

Vaša správa bola úspešne odoslaná
Urobíme všetko preto, aby sme vám odpovedali do 24 hodín, ale nehnevajte sa na nás keď to stihneme za 48 hodín.
Začnite písať pre vyhľadávanie