Diagnostics

Diagnostické riešenia šité na mieru všetkým klientom v závislosti na ich aktuálnych potrebách.

Know your inner self

360° hodnotenie

Metóda hodnotenia jednotlivcov, pričom hodnotený účastník „stojí v strede kruhu“, a odozvy dostáva od všetkých, ktorí ho obklopujú – tj. od kolegov a obchodných partnerov, s ktorými v pracovnej rovine najčastejšie prichádza do kontaktu (nadriadení, podriadení, kolegovia, odberatelia, dodávatelia). Okrem toho hodnotí účastník aj sám seba. Nejedná sa o výkonnostné hodnotenie – tj. nehodnotí sa ČO zamestnanec robí, ale AKO to robí. K hodnoteným oblastiam patrí napr. schopnosť viesť tím, jednať s ľuďmi a doťahovať svoje úlohy. Spätná väzba informuje o pracovníkovom potenciáli k rastu a tiež o prekážkach, ktoré mu v ňom bránia. 

Assesment Centre

Predstavuje komplexný spôsob vedenia výberového pohovoru, pričom sa zameriava na objektívne posúdenie analytických, kreatívnych, komunikačných a osobnostných čŕt a vlastností jednotlivých uchádzačov. Využíva konkrétne modelové situácie, zadania a úlohy, na základe ktorých sú uchádzači o danú pracovnú pozíciu navzájom konfrontovaní a ktoré odhalia skutočnú motiváciu, spôsob uvažovania a riešenia problémov hodnotených uchádzačov.

Development centrum 

DC  je metóda aplikovaná pre zmapovanie kompetencií a potenciálu účastníkov – existujúcich zamestnancov zadávateľa. Realizuje sa najčastejšie ako jedno-až dvojdenný program. V jeho priebehu účastníci prechádzajú individuálnymi a skupinovými simulovanými situáciami (modelové situácie, prípadové štúdie, profesijná psychodiagnostika...). Cieľom z DC je zistenie súladu kompetencií pracovníkov s ich úlohami – existujúcimi, alebo plánovanými. Umožní vhodne zamerať ďalšie rozvojové aktivity (tréningy, koučovanie, mentorovanie,..).

E-Cute

Online psychometrické testovanie kandidátov, zamerané na preverenie numerických a verbálnych schopností, schopností abstraktného logického myslenia a iných zručností podľa bližšej špecifikácie.

Naši ľudia povedali

Diagnostické riešenia šité na mieru všetkým klientom v závislosti na ich aktuálnych potrebách.

Martin Schneider,
Chief Recruitment Officer

Mohlo by vás zaujímať

Riešenie

Permanent Placement

Vyhľadávanie a výbery zamestnancov špecializované na 5 segmentov, prostredníctvom vlastnej databázy, inzercie, sociálnych sietí a v prípade potreby aj priamym oslovením. Súčasťou výberu najvhodnejšieho kandidáta je k dispozícii aj viacero osobnostných diagnostík, podľa požiadaviek klienta. 

Riešenie

Trainings & Workshops

Rozvojové programy zamerané na celostný prístup k zamestnancom Holistic Day – oblasť fyzického, emočného, mentálneho a spirituálneho zdravia; antistres, kreativita, harmónia osobného a pracovného života

Riešenie

Coaching Culture

Individuálny koučing pre lídrov a manažérov na osobný či pracovný posun  či peer koučing pre skupinu zamestnancov, to je vytváranie koučingovej kultúry, kde sa ľudia z firmy naučia efektívne používať koučing, ktorý sa stane prirodzenou súčasťou ich práce

Poďme sa spolu dohodnúť

Potrebujete vedieť viac o riešeniach, ktoré ponúkame?

Odoslať
* všetky polia sú povinné
Poslať kópiu na moju emailovú

Vaša správa bola úspešne odoslaná
Urobíme všetko preto, aby sme vám odpovedali do 24 hodín, ale nehnevajte sa na nás keď to stihneme za 48 hodín.
Začnite písať pre vyhľadávanie