Hľadaj pracovné ponuky

Pracovné ponuky

19.10.2018 Banská Bystrica, Slovensko, okres Banská Bystrica

Hľadáme Kuchára do Hotela v Donovaloch! (Ref. č.: A1865)

Kuchár v tomto hoteli:
- Samostatne pracuje na príprave jedál.
- Pripravuje pracovisko pred začatím prevádzky, dbá o jeho čistotu vrátane skladov.
- Neustále spolupracuje so strediskom bar.
- Pripomienky, želania a špeciálne požiadavky hostí okamžite tlmočí šéfkuchárovi alebo ním poverenému zástupcovi a vybavuje ich k plnej spokojnosti zákazníka.
- Vedie záznam o výrobe a výdaji jedál pre zamestnancov.
- Dodržiava miery, váhy a technologické postupy pri príprave jedál.
- Je bezprostredne zodpovedný za dodržiavanie kvantity a kvality jedál, asistuje pri kalkuláciách novo zavádzaných jedál.
- Zodpovedá za čistotu, kvalitu a správnosť použitého inventáru a po skončení prevádzky dbá o správne uloženie inventáru.
- Vedie evidenciu týkajúcu sa kompletných zápisov o výrobnej praxi – HACCP a dokumentáciu sanitačného programu.
- Dbá o včasné dopĺňanie potravín. Pomáha pri zabezpečovaní pohotovostných zásob potravín.
- Zodpovedá za správne skladovanie tovaru tak, aby nedochádzalo k zbytočným stratám a škodám
- Po skončení prevádzky dbá o správne uloženie inventáru, denne čistí technologické zariadenia (chladiace zariadenia, konvektomaty, šporáky atď.), pripravuje svoje pracovisko na nasledujúci deň a zamyká vchody na svoje stredisko a do skladov (zodpovedá za šetrenie energiami).
- Kontroluje záručné doby zvereného tovaru (mesiac pred uplynutím záručnej doby upozorní nadriadeného a rozhodnú o ďalšom postupe).
- Vždy po ukončení mesiaca alebo na požiadanie nadriadeného vypracuje podľa predtlače inventúru zásob, ktoré sú určené k zúčtovaniu.
- Odovzdáva svoje odborné skúsenosti spolupracovníkom, zaúča najmä novoprijatých zamestnancov a vedie ich k tímovej práci.
- Pri komunikácii s hosťom, kolegom, či nadriadeným dodržiava pravidlá slušného správania.
19.10.2018 Bratislava

Sales Teamleader (Ref. č.: A1879)

Si aktívny obchodník, ktorý má vzťah k športu? Máš skúsenosť s vedením ľudí, si inovatívny a vieš svoje know-how uplatniť aj v tíme?
Ak sa k tomu všetkému vieš dohovoriť aj anglicky, si ideálny kandidát.

Pracovnou náplňou bude:

- Viesť, riadiť a motivovať tím obchodných zástupcov (cca 5 kolegov)
- Podieľať sa na tvorbe individuálnych rozvojových plánov obchodníkov
- Vyhľadávať nové obchodné príležitosti (aktívna akvizícia)
- Viesť obchodné rokovania a uzatvárať kontrakty s klientmi
- Reportovať Sales Managerovi
- Spolupráca s ostatnými oddeleniami vo firme
18.10.2018 Bratislava, Slovensko

Hľadáme Predavača/Predavačku do Bratislavy! (Ref. č.: A1876)

V tejto práci budete mať na starosti:
- profesionálny prístup k zákazníkom/pozdrav, úsmev, ústretovosť/
- aktívny predaj ponúkaného tovaru,
- poskytovanie informácií o tovare,
- pomoc pri výbere tovaru,
- riešenie sťažnosti a reklamácii zákazníkov
- procesovanie platieb pokladňou/hotovostné a bezhotovostné operácie/
- práca s hotovosťou, ceninami, služby pre zákazníkov podľa zmlúv zamestnávateľa/lístky MHD, zloženky, vernostný program Lyoness, kredit do mobilov, TIPOS, SINOT TIP/
- zodpovednosť za hotovosť v pokladni, denná uzávierka pokladne, odvod hotovosti zamestnávateľovi
- objednávanie tovaru,
- preberanie tovaru/kontrola s DL/
- dokladanie tovaru,
- kontrola záruk
- kontrola kvality a vzhľadu predávaného tovaru,
- zodpovednosť za odpisy
- kontrola správneho označenia tovaru a ceny
- administratívna činnosť spojená s predajom/objednávky, príjemky v systéme/
- účasť na inventarizácií predajne
- pomoc pri zaúčaní nových zamestnancov, podľa pokynu nadriadených

Jedná sa o 2 zmennú prevádzku.
17.10.2018 Bratislava

Back Office Coordinator (Ref. č.: A1923)

Rád by si pracoval vo firme s jasnou víziou a šéfom, ktorý počúva na tvoje napády a vylepšenia? Náš klient je ešte mladá firma, za to má veľké plány a potrebuje človeka, ktorý jej pomôže ich dosiahnuť.

Na začiatku bude náplň práce nasledovná:
-Spracovanie a vystavenie faktúr v internom programe spoločnosti
-Kontrola skladových zásob
-Komunikácia s dodávateľmi tovaru a prepravnými spoločnosťami
-Príprava tovaru na odoslanie zákazníkovi
-Zaslanie tovaru poštou v prípade potreby
17.10.2018 Bratislava

Procesný inžinier - expert (Ref. č.: A1874)

- Optimalizovať, analyzovať, modelovať a dokumentovať priebeh procesov existujúcich aj nových projektov
- Navrhnúť plány a implementovať zmeny na zlepšenie procesov
- Definovať a vyhodnocovať výkonnostné parametre
- Dohliadať nad priebehom procesov a hodnotiť ich efektivitu
17.10.2018 Bratislava, Slovensko

Hľadáme Skladového manipulanta pre dodávateľa vlakovej a leteckej stravy! (Ref. č.: A1895)

Vašou náplňou práce bude:
- Kompletizácia nápojov, hygienického vybavenia a pripravených jedál do cateringových vozíkov na paluby lietadiel pre letecké spoločnosti.
- Odvoz pripravených liniek na letisko M.R. Štefánika v Bratislave.
- Dovoz použitých liniek z letiska M.R. Štefánika na sklad.
- Supervising (Osobné odovzdanie a kontrola počtov v lietadlách)
- Čistiace a pomocné práce

Pracovná doba je 12hod. denná a nočná smena.
17.10.2018 okres Liptovský Mikuláš

Obchodno-Technický zástupca (Ref. č.: A1925)

- Vyhľadávanie nových obchodných možností na Slovenskom a Českom trhu (možnosť expandovať aj na Poľský a Maďarský trh)
- Starostlivosť o udržiavanie a rozvíjanie vzťahov u existujúcich klientov
- Vedenie obchodných rokovaní
- Komunikácia s tuzemskými a zahraničnými obchodnými partnermi
- Vypracovanie a príprava ponúk, zmlúv a ďalšej dokumentácie pre obchodnú realizáciu zákaziek
- Zhromažďovanie informácií o vývoji na trhu a o konkurencií
- Reprezentácia spoločnosti na výstavách a veľtrhoch
- Participovanie na tvorení marketingu (prípadná spolupráca s agentúrami)
- Zodpovednosť za plnenie plánov
16.10.2018 Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš

Operátor CNC stroja (Ref. č.: A1611)

- stanovenie vhodných technologických postupov
- obsluha a programovanie CNC stroja
- kontrola nastavení stroja
- meranie
- kontrola a finálna úprava vyrobených predmetov
- dodržiavanie BOZP
16.10.2018 Bratislava

C/C++ Developer (Junior/Senior) (Ref. č.: A1394)

Finálna mzda sa diskutuje pri rozhovore kandidáta so spoločnosťou, ktorá sa zohľadňuje aj na základe odbornej skúsenosti.

* Chcete sa stať súčasťou významnej spoločnosti v IT segmente?
* Láka Vás stabilné prostredie v medzinárodnom prostredí?
* Hľadáte rozvinutý pracovný tím, od ktorého sa môžete učiť?

Obsadzujeme pracovnú pozíciu C/C++ Developer pre spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou:

- vývoj softvérových riešení pre komunikačné a informačné systémy
- vývoj softvérových modulov
- analýza požiadaviek a následná realizácia
- riešenie podpory

POZICIA JE VHODNA AJ PRE ABSOLVENTA S PRAXOU. HĽADÁME AJ SENIOROV
16.10.2018 Bratislavský kraj

Máš obchod v krvi a ovládaš chorvátsky jazyk? Tak hľadám práve teba. (Ref. č.: A1726)

Od človeka na pozícii OBCHODNÍK očakávame že bude:

* Aktívne vyhľadávať a oslovovať klientov v rámci zvereného regiónu
* Vytvárať nové obchodné príležitosti
* Robiť podporné a marketigové aktivity za účelom zvyšovania predaja produktov/služieb
* Zodpovedný za plnenie plánu predaja

Odporúčame

Začnite písať pre vyhľadávanie