Hľadaj pracovné ponuky

Pracovné ponuky

17.08.2018 Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš

Hľadáme šikovného skladníka (Ref. č.: A1848)

- nakládka tovaru v súlade s prepravným plánom
- vychystávanie tovaru na odvoz
- organizácia skladu na princípe hospodárnosti, efektívnosti a kvality práce
- riadenie VZV
17.08.2018 Bratislava

HR Manager (Ref. č.: A1785)

* strategické riadenie HR oddelenia
* navrhovanie, zlepšovanie a monitorovanie procesov v oblasti ľudských zdrojov
* zodpovednosť za nábor a výber kandidátov
* starostlivosť o zamestnancov - vzdelávanie, benefitový systém, podpora osobnostného rozvoja
* zabezpecovanie pracovno-právnej legislatívy a jej úspešné implementovanie v spoločnosti
17.08.2018 Bratislava

AIX/UNIX/LINUX Senior Administrator (Ref. č.: A1794)

- administrácia a správa serverových zariadení, storage systémov a služieb dátového centra na dedikované technológie
- prevádzka, implementácia, identifikovanie problémov OS Unix (AIX, HP–UX) a Linux
- návrhy nových vecí na úrovni infraštruktúry, design, change manažment
17.08.2018 Košice

Java Developer (Ref. No.: A1744)

- we are looking for a developers having experience in Java backend development and some JavaScript skills for interesting projects
17.08.2018 Bratislava

Máš ukončené elektrotechnické vzdelanie a ovládaš AutoCAD? Daj nám o sebe vedieť (Ref. č.: A1554)

Čo bude tvojou náplňou práce?
Budeš sa podieľať na príprave zákazky a získaš bohaté skúsenosti.

Tvojou úlohou bude:
- prevziať od zákazníka požiadavky na realizáciu, ponuku, resp. na spracovanie projekčného riešenia
- vypracovať návrh a spracovávanie riešení slaboprúdových a silnoprúdových technológií pre zákazníka
- spracovávanie cenových kalkulácií a špecifikácii na silnoprúdové a slaboprúdové technologické vybavenie stavieb
- príprava a kreslenie elektrotechnických výkresov v AutoCAD-e
- zabezpečenie a objednávanie materiálu na realizáciu zákazky, kontrola faktúr
- koordinácia s oddelením skladu pri vyskladňovaní materiálu na zákazku
- operatívne riešenie vzniknutých nezhôd, zmien, ...
- príprava a zabezpečenie podkladov na odovzdanie zákazky
16.08.2018 Malacky, okres Malacky

Hľadáme šikovného Mechanika/ Elektrotechnika s aktívnym cudzím jazykom (Ref. č.: A1793)

- Montáž elektrorozvodných skriní CNC sústruhov
- Kabeláž a osádzanie riadenia Sinumerik do strojov
- Prenos softwérového systému riadenia a oživenie CNC systému
- Nastavenie a preskúšanie funkčnosti elektroniky CNC sústruhov
- Programovanie riadenia a oživenie CNC systému
- Po zapracovaní prevádzanie aj servisných prác na CNC strojoch
- Udržiavanie technickej dokumentácie (Sj/Nj)
- Riešenie technických zmien s dodávateľmi a zákazníkmi (Sj/Nj)
16.08.2018 Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Mesto nad Váhom

Manažér prevádzky (Ref. č.: A1728)

- Riadenie chodu prevádzky, priame vedenie 8 pracovníkov - Vedúcich zmien, Technikov (dokopy 30-40 pracovníkov)
- Vedenie ľudí s cielom maximalizovať výkon a kvalitu
- Spravovanie rozpočtu a nákladov prevádzky
- Dodržiavanie logistických a administratívnych postupov
- Zabezpečenie správneho fungovania strojov a zariadení
- Prinášanie nápadov na zlepšenie a vyhodnocovanie ich účinnosti
- Plánovanie práce a jej kontrola
16.08.2018 Trnava, okres Trnava

Si učiteľ ako Majter N? Chémia, fyzika, biológia aj v ANJ? (Ref. č.: A1846)

* zaujímaš sa o prestížne školy s vysokou úspešnosťou?
* chceš sa podielať na vzdelávaní detí iným spôsobom ako to robia klasické štátne školy?
* bavia ťa čísla a si matematik?
* je ti blízky anglický jazyk a chceš ho naplno využívať?
* chcel by si vyučovať aj s použitím modernej technológie?
15.08.2018 Bratislava

Advokát/Advokátsky koncipient/Právnik (Ref. č.: A1468)

BANKOVNÍCTVO:
- Skúsenosti s agendou v oblasti bankovníctva
- Znalosť Zákona o bankách
- Posúdenie dedičstva, záložné zmluvy
- Príprava stanovísk k danej oblasti špecializácie
- Vypracovanie zmluvnej dokumentácie,
- Denná komunikácia s bankami

FINANCOVANIE + M&A:
- Poskytnutie komplexných právnych služieb v danej oblasti
- Skúsenosti s transakciami a M&A - Znalosť agendy (bežné úvery, cenné papiere)

REAL ESTATE/DEVELOPMENT
- Poradenstvo pri kúpe, predaji a prenájme nehnuteľností
- Právna podpora a poradenstvo pri developmente, plánovaní a výstavbe nehnuteľností
- Príprava zmluvnej dokumentácie (vzorové dokumenty, pripomienkovanie)
- Komunikácia s katastrom, zastupovanie klienta
15.08.2018 Trnava, okres Trnava

Hlavný stavbyvedúci – projektový manažér pre pozemné stavby (Ref. č.: A1847)

- Analýza a príprava projektov
- Zodpovednosť za rozpočet a výber dodávateľov
- Komunikácia s projektantmi a dodávateľmi
- Tvorba harmonogramu stavieb
- Riadenie podriadených
- Vedenie koordinačných a kontrolných porád
- Zodpovednosť za dodržiavanie BOZP a OOPP
- Tvorba reportov

Odporúčame

Začnite písať pre vyhľadávanie