Hľadaj pracovné ponuky

Pracovné ponuky

17.08.2017 Bratislava

Asistent/-ka predaja

- Komunikácia so zákazníkmi
- Príprava čerstvých potravín (vypekanie, dokladanie, objednávanie)
- Práca s pokladňou
- Dokladanie tovaru
16.08.2017 Bratislava

Prepravca finančnej hotovosti Bratislava

- preprava finančnej hotovosti a cenín
- dotácia, servis a dohľad nad bankomatmi
- ďalšie činnosti súvisiace s prepravou finančných hotovostí
16.08.2017 Bratislava

Operátor wrappovacej (obálkovacej) linky

- obsluha wrappovacej linky,
- spracovanie vstupných dát cez PC,
- práca s databázou údajov,
- tlač dát, kontrola tlačených výstupov,
- manuálne nastavovanie stroja,
- detekovanie a odstraňovanie bežných prevádzkových závad
16.08.2017 Bratislava

Operátor digitálneho stroja

- obsluha digitálnych tlačiarní,
- technologické spracovanie výrobného vrecka,
- práca s databázou údajov,
- tlač dát,
- kontrola tlačených údajov,
- základné prevádzkové nastavenie digitálneho stroja.
16.08.2017 Skalica

Prebaľovanie materiálu, príjem tovaru, prepravca

- prebaľovanie materiálu na vstupe od dodávateľov v požadovanej kvalite, čase a množstve,
- plynulá vykládka tovaru,
- spracovanie a vystavenie sprievodnej dokumentácie k tovaru v spolupráci so skladom a vnútropodnikovou dopravou,
- zastupiteľnosť v rámci skladového hospodárstva,
- vnútropodniková doprava - okružná doprava, ktorá zabezpečuje rozvoz materiálu.
16.08.2017 Skalica

Skladník, príprava obalového materiálu

- skladové hospodárstvo - včasné vykonávanie príjmu a výdaja materiálu, fyzické inventúry,
- vychystávanie obalového materiálu v požadovanej kvalite a v požadovanom čase a množstve z výrobných segmentov na základe baliacich predpisov.
16.08.2017 Skalica

Skladník, prepravca

- skladové hospodárstvo - včasné vykonávanie príjmu a výdaja materiálu, fyzické inventúry,
- prevoz materiálu na jednotlivé segmenty - odvoz a dovoz materiálu, náradia z určených stanovíšť, identifikácia materiálu,
- identifikácia tovaru podľa sprievodných dokladov, rozdelenie materiálu, prevoz materiálu na jednotlivé segmenty.
16.08.2017 Vráble, Nitra

Výrobný pracovník-KTL- Vráble

- 1. obsluha KTL linky podľa inštrukcií zoraďovača
16.08.2017 Košický kraj, Košice

Kontrolórka kvality bez nočných zmien Košice

- kontrola kvality výrobkov a materiálov podla stanovených štandardov
- rozhodovanie o správnych a chybných kusov v rôznych materiálových prevedeniach
- dopracovanie výrobkov podla predpísaných štandardov kvality
- strihanie, balenie nití
- základná znalosť PC
- prax je výhodou
- práca na 2 zmeny
16.08.2017 Šaľa

Samostatný elektro projektant (Ref. č.: A1153)

- Návrh koncepcií a samostatná tvorba projektovej dokumentácie elektro NN v oblasti technologických procesov vo viacerých odvetviach priemyslu
- Autorský dozor pri realizácii projektov
- Spolupráca pri vypracovávaní cenových ponúk

Odporúčame

Začnite písať pre vyhľadávanie