Hľadaj pracovné ponuky

Pracovné ponuky

17.03.2018 Košice, Košický kraj

Web Developer (Ref. No.: A1608)

Building enterprise-level ecommerce platform solutions,
Participate in project team meetings,
Work closely with FE and QA teams,
Suggest recommendations to improve development process.
17.03.2018 Košice, Košický kraj

Frontend Developer (Ref. No.: A1609)

building complex ecommerce solutions
work closely in team with Development Lead
collaborate with Graphic & UX Designers on HTML templates
Support and help developers come up with the best technical solutions
Provide recommendations to improve processes
Participate in project team meetings and help with managing projects
16.03.2018 Bratislava, Trnava

Lektor pre oblasť nedeštruktívneho testovania (Ref. č.: A1525)

- Školiace aktivity v oblasti NDT
- Vedenie agendy kurzov NDT a príprava školiacich podkladov
- Sledovanie nových trendov v oblasti NDT
- Príprava vzoriek
- Komunikácia so zákazníkmi
16.03.2018 Bratislava, Bratislavský kraj

Sales Support pre SR a ČR (Ref. č.: A1629)

* Je ti blízka administratívna práca?
* Už si sa niekedy stretol s fakturáciami?
* Baví ťa komunikácia s ľuďmi ?
*Vieš komunikovať v angličtine a češtine?
Tak hľadáme práve teba !!!
16.03.2018 Bratislava, Bratislavský kraj

Hľadáme šikovnú Office managerku! (Ref. č.: A1649)

* Zabezpečenie administratívneho chodu firmy
* Realizácia výberových procesov
* Vytváranie cenníkov a reportov
* V prípade potreby zastúpenie nadriadeného a fakturantky
* Vytváranie kompletnej správy o zaradení zdravotníckych pomôcok
16.03.2018 Košice

UI Designer (Ref. No.: A1547)

 design and build the UI for the clients,
 using industry standard design tools (Photoshop, Illustrator...),
 work closely with UX team,
 collaborate with the development team,
 be able to work on several projects,
 chance to show your creativity
16.03.2018 Košice

IT Team Leader / Senior Java Developer (Ref. No.: A1451)

 building a team of developers,
 mentoring for junior colleagues,
 leadership of the developers team,
 programming in Java EE,
 work with Java EE (JSF, JPA, CDI, EJB), Spring (IoC), Spring Boot, SQL, AbInitio, JSF, Apache Wicket, JUnit, mockito, Selenide, Cucumber, Git, Maven, Javascript,
Angular, React,
 responsibility for the delivery of critical parts of the software for clients in the field of finance and banking,
 work in an international environment, regular communication with teams abroad,
 initial training directly in Germany,
16.03.2018 Košice, Bratislava

Zaujímajú ťa nové technológie a máš skúsenosti s OOP? Máme pre teba príležitosť. (Ref. č.: A1443)

Návrh, development, testovanie, dokumentovanie a implementácia riešení založených na platforme Salesforce.com pre zahraničných klientov
14.03.2018 Bratislava, Bratislavský kraj

Prípravár zákaziek/Rozpočtár (Ref. č.: A1554)

- prevziať od zákazníka požiadavky na realizáciu, ponuku, resp. na spracovanie projekčného riešenia
- návrh a spracovávanie riešení slaboprúdových a silnoprúdových technológií pre zákazníka
- spracovávanie cenových kalkulácií a špecifikácii na silnoprúdové a slaboprúdové technologické vybavenie stavieb
- príprava a kreslenie elektrotechnických výkresov v AUTOCAD-e.
- zabezpečenie materiálu na realizáciu predmetnej zákazky, príprava objednávok materiálov na zákazku, kontrola faktúr na zákazku
- koordinácia s oddelením skladu pri vyskladňovaní materiálu na zákazku.
- operatívne riešenie vzniknutých nezhôd, zmien,...
- včasná príprava a zabezpečenie podkladov na odovzdanie zákazky
14.03.2018 Košice, Košický kraj

Windows/ Citrix Administrátor (Ref. č.: A1648)

- Správa operačného systému založenému na Windows OS (+ inštalácia, konfigurácia, ladenie, monitorovanie)
- Základná znalosť skriptovania;
- Zodpovednosť za rýchlu a dôkladnú analýzu incidentov, návrh riešení incidentov
- Analyzovanie príčin vzniku incidentov, vykonávanie záznamov o priebežnom riešení a informovanie používateľa o vyriešení;
- Vyhodnocovanie dopadu incidentov;
- Riešenie požiadaviek prijatých cez Service Desk (SD) alebo zadaných ako pracovné príkazy;
- Zabezpečenie integrity a správnosti údajov konfiguračnej databázy;
- Identifikovanie rizík a definovanie požiadaviek na ich elimináciu či odstránenie;
- Vykonávanie prevádzky a monitoringu IKT tak, aby bola zabezpečená dostupnosť v súlade s ITIL procesmi;
- Realizovanie bezpečnostnej politiky, plánov, zálohovania, archivácie;
- Vytváranie technickej dokumentácie

Odporúčame

Začnite písať pre vyhľadávanie