Hľadaj pracovné ponuky

Pracovné ponuky

22.02.2017 Senec

Operátor balenia - Senec

- ručná vykládka jednotlivých kartónov s tovarom z voľne ložených kontajnerov
- vykládka paletizovaného tovaru z kamióna
- identifikovanie, triedenie, prekládka a ukladanie tovaru na palety podľa itemov,
- otváranie kartónov, nalepovanie vytlačených štítkov na jednotlivé výrobky vo vnútri kartónov ....
- nalepovanie štítkov z vonkajšej strany kartónov podľa špecifikácie
- uzatváranie oštítkovaných kartónov, prelepovanie kartónov lepiacou páskou,
- ručné obaľovanie roztriedených a oštítkovaných paliet zmršťovacou fóliou,
- manipulácia so spracovanými paletami podľa pokynov.
22.02.2017 Senec

Operátor skladu - Senec

- ručná vykládka jednotlivých kartónov s tovarom z voľne ložených kontajnerov
- vykládka paletizovaného tovaru z kamióna
- identifikovanie, triedenie, prekládka a ukladanie tovaru na palety podľa itemov,
- otváranie kartónov, nalepovanie vytlačených štítkov na jednotlivé výrobky vo vnútri kartónov ....
- nalepovanie štítkov z vonkajšej strany kartónov podľa špecifikácie
- uzatváranie oštítkovaných kartónov, prelepovanie kartónov lepiacou páskou,
- ručné obaľovanie roztriedených a oštítkovaných paliet zmršťovacou fóliou,
- manipulácia so spracovanými paletami podľa pokynov.
22.02.2017 Levice

Skladník VZV Levice

Zabezpečuje fyzický príjem zásielok a dodávok surovín, pomáha pri ich kontrole a evidencii.
Vykonáva nákladku a výkladku kamiónov, pričom zabezpečuje presun zásob medzi skladmi, do výroby a vedie príslušnú agendu.
Zodpovedá za prípravu hotových výrobkov na expedíciu, vynášanie odpadu z expedície do veľkokapacitných kontajnerov a lisovanie triedeného papiera a plastov.
Dodržiava predpisy a pravidlá práce s VZV, zároveň upozorňuje na jeho nedostatky a zlý technický stav.
Riadi sa podľa presných pracovných postupov a vykonáva všetky činnosti podľa pokynov nadriadeného vedúceho zamestnanca.
22.02.2017 Levice

Operátor vo výrobe v potravinárskom priemysle

Jednoduché, opakujúce sa práce a rutinné úlohy s jasným zadaním pri výrobe sladkých pokušení nielen pre deti, ale aj dospelých.
Vykonávanie pomocných, prípravných a manipulačných prác podľa firemných postupov.
Zodpovednosť za základnú obsluhu strojov a kvalitu svojej práce.
21.02.2017 Pezinok

Elektrikár ( slaboprúd)

- diagnostika a opravy elektrických zariadení
- odstraňovanie závad a nedostatkov na výrobných zariadeniach
- vykonávanie plánovanej údržby podľa stanovených plánov
- spolupráca s inými zložkami výroby pri riešení problémov
- čítanie a používanie technických podkladov
21.02.2017 Pezinok

Zámočník/Sústružník

- sústružnícke práce
- čítanie výkresovej dokumentácie
- vykonávanie jednoduchých povrchových úprav
- údržba strojov a zariadení
21.02.2017 Michalovce

Junior HR asistent -polovičný úväzok

- administratívne práce
- vyhľadávanie a výber zamestnancov
- asistencia pri vedení pohovorov s uchádzačmi o zamestnanie a posudzovanie ich znalostí
- aktívna komunikácia s uchádzačmi
- obsadzovanie brigádnických prác podľa objednávok klienta
- príprava pracovno-právnej dokumentácie
21.02.2017 Sladkovičovo , Trnavský kraj, Galanta, Nitriansky kraj, Šaľa

Elektrikár Sládkovičovo

Budete vykonávať elektrické a mechanické opravy na výrobných strojoch a zariadeniach
Vašou úlohou bude vykonávať drobné opravy pneumatických a hydraulických systémov
Budete vykonávať opravy podľa systému SAP a podľa priorít výroby
Budete spolupracovať s ostatnými oddeleniami v organizácii
21.02.2017 Vráble, Nitra

Výrobný pracovník-KTL- Vráble

- 1. obsluha KTL linky podľa inštrukcií zoraďovača
21.02.2017 Nitra

Operátor - manipulant

- obsluha rozsiahlej výrobnej linky na výrobu kompozitových dielov
- nastavenie, obsluha a kontrola jednotlivých častí tejto linky
- bežné opravy, pravidelná údržba a čistenie častí stroja a zariadení
- evidencia a sledovanie rôznych parametrov ako pri výrobnom procese tak pri testovaní nových produktov
- dodržiavanie pravidiel BOZP a OOPP

Odporúčame

Začnite písať pre vyhľadávanie