Etický kódex

Hlavným cieľom činnosti McROY je dosahovanie cieľov a zámerov klientov, pre ktorých pracujeme prostredníctvom služieb zameraných na ľudské zdroje. Sme viac ako personálna agentúra, náš úspech je založený na ľuďoch, ktorých spájajú: vynikajúce výkony, zanietenie pre prácu, ako aj  etické správanie. Etický kódex integruje pravidlá, hodnoty a očakávania, ktoré sú esenciálne pre všetkých zamestnancov a partnerov v ich každodennej činnosti.

Našimi hlavnými princípmi sú:

 • Rešpektujeme  jedinečnosť každého klienta tým, že hľadáme optimálny spôsob na naplnenie jeho potrieb.
 • Ponúkame  riešenia, ktoré  sú spoločensky zodpovedné a plne v súlade s platným právnymi predpismi.
 • Snažíme sa dosiahnuť najvyššiu úroveň poskytovaných služieb s maximálnou pridanou hodnotou a v kvalite, ktorá je považovaná za najvyšší atribút vo všetkom, čo robíme.
 • Podporujeme férovosť pri jednaní s obchodnými partnermi a zamestnancami.
 • Podporujeme inovatívnosť  a výnimočnosť vo vzťahu k spoločnosti ako aj k potrebám klienta.
 • Každý zamestnanec je súčasne reprezentantom spoločnosti a tým ochraňuje dobre meno spoločnosti.
 • Ochrana obchodného tajomstva, mlčanlivosti o diskrétnych informáciách patrí medzi hlavne atribúty všetkých zamestnancov.
 • Podporujeme férovú súťaž s konkurenciou v súlade s dobrými mravmi a v záujme udržania povesti celého odvetvia.
 • Využívame odborné fóra na presadzovanie štandardov profesionálneho správania.
 • Pomáhame  ľuďom nezištne, komplexne a kvalifikovane, pretože nám záleží na človeku, ktorého vnímame ako dlhodobého partnera, s ktorým si môžeme byť navzájom v rôznych situáciách vzájomne užitoční.
 • Humanizujeme oblasť poradenstva uprednostňovaním netradičných foriem, metód a prostriedkov.
 • Vo vzdelávaní zamestnancov kladieme dôraz na proklientskú orientáciu, odbornosť a komunikačné zručnosti.
 • Prehlbovanie vedomosti o manažmente ľudských zdrojov presadzujeme ako princíp celoživotného vzdelávania.
 • Podporujeme presadzovanie etických princípov v riadení celej skupiny.
 • Bez ohľadu na osobné záujmy podporujeme etické a zákonné rozhodnutia klientov pre ktorých pracujeme.
 • Jednáme s ľuďmi dôstojne, s rešpektom a pochopením s cieľom vytvárať dôveryhodné pracovné prostredie, v ktorom neexistuje diskriminácia.
 • V prípadoch konfliktu záujmov hľadáme riešenia, ktoré nenarúšajú integritu etického kódexu.
 • Prijímame vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť správnosť a kompletnosť všetkých komunikovaných informácii.
 • Ochraňujeme integritu spoločnosti poskytovaním ucelených a pravdivých informácii orgánom štátnej moci ako aj  zástupcom médií.
 • Etický kódex považujeme za významný regulátor kvality v spoločnosti, nerešpektovanie a porušenie etického kódexu sa považuje za hrubé porušenie pravidiel McROY.

Etický kódex na stiahnutie v PDF.

Mohlo by vás zaujímať

Profil spoločnosti

McROY je viac ako personálna agentúra a naším zámerom je, aby ste s našou pomocou dosiahli viac aj vy.

Stratégia

Ústrednou postavou nášho príbehu je človek. Šťastný človek. Interný zamestnanec, externý zamestnanec, kandidát, zamestnaný uchádzač, kontaktná osoba u klienta, kontaktná osoba u dodávateľa, spolupracujúci partneri.

Firemná kultúra

Všetko čo robíme, robíme pre pracovný úspech a šťastie ľudí, ktorí sa na nás s dôverou obrátili. Sme viac ako len personálna agentúra, odlišujeme sa tým, čo a ako robíme. Sme Human Agency.

Naše riešenia

Našimi riešeniami pomáhame klientom získať tých správnych zamestnancov, nastaviť správnym smerom existujúcich zamestnancov a tým spôsobom zabezpečiť efektívne fungovanie firmy v budúcnosti.

Členstvo McROY

Personálno-poradenská agentúra McROY Slovakia je členom:

Poďme sa spolu dohodnúť

Potrebujete vedieť viac o riešeniach, ktoré ponúkame?

Odoslať
* všetky polia sú povinné
Poslať kópiu na moju emailovú

Vaša správa bola úspešne odoslaná.
Urobíme všetko preto, aby sme vám odpovedali do 24 hodín, ale nehnevajte sa na nás keď to stihneme za 48 hodín.
Začnite písať pre vyhľadávanie