HR Audit

Nemáte čas starat se o lidské zdroje, protože řešíte jiné priority? Nevíte, jak na to? Pomůžeme Vám, aby se tato oblast nestala nejslabším článkem Vaší společnosti.

Tak jako vyhasnuté uhlíky nezapálí oheň, tak ani člověk bez ducha nevyvolá nadšení. Entuziazmus zmenšuje břemeno každodenní práce a i těžké úlohy mění na příjemné.

James A. Baldwin

Každá společnost potřebuje vědět, v jakém stavu jsou její lidské zdroje a jak se o ně dokáže starat. Měla by poznat, zda zavedené systémy a procedury přinášejí žádané výsledky nebo zda vynakládá úsilí a prostředky na pomýlené priority. Měla by dokázat identifikovat prostor na zlepšení a směřovat k němu.

Ne vždy je to však jednoduché. Zaběhnuté procesy jsou často příčinou „provozní slepoty“ a i velké nedostatky lze ze zvyku přehlídnout. Jsme víc než jen personální agentura, jsme Vaším pohledem zvenku. Pomůžeme Vám objektivně zhodnotit stav Vaší organizace a lidských zdrojů. Audit zabezpečíme od jeho přípravy až po realizaci. Ušetříme Vám čas a vždy se na nás můžete obrátit i v krizových situacích.

Poradíme Vám, jak ušetřit náklady efektivním využitím lidských zdrojů. Ověříme, zda jsou Vaše firemní procesy v souladu se zákony a předpisy. Zjistíme, do jaké míry jsou Vaši pracovníci připravení na plánované výzvy a přitom všem Vám pomůžeme podpořit dobré jméno Vaší společnosti.

Soustředíme se na organizační strukturu Vaší společnosti, její flexibilitu, účelnost a účinnost jednotlivých pracovních pozic. Prověříme výkonnost jednotlivých složek organizace,  systém odměňování a benefity. Kromě toho podrobíme analýze i personální dokumentaci Vaší společnosti.

Výsledkem auditu budou návrhy opatření našich specialistů na zlepšení fungování Vašich lidských zdrojů, což může přinést pozitivní změnu angažovanosti, motivace pracovníků a klíčových procesů. 

Audit HR je základem pro vypracování celkové strategie řízení lidských zdrojů, a proto ho doporučujeme pravidelně na roční bázi opakovat.

  • Objektivní pohled na řízení lidských zdrojů ve Vaší firmě
  • Propojení na unikátní průzkum McROY Pulse Survey
  • Na základě zjištěných výsledků vypracujeme optimální HR Strategii

Naši lidé řekli...

Abyste viděli celek, musíte se podívat z dálky. Pohled zblízka ne vždy ukáže celou pravdu. Dívat se z dálky je naší přidanou hodnotou. My jsme Vaším pohledem z dálky.

Ing. Jana Mesárová,
Chief Operation Officer

Mohlo by vás zajímat...

Řešení

HR Strategy

Vstupujete do silně konkurenčního prostředí a chcete se v něm prosadit? Roste Vaše společnost rychleji, než jste čekali? Optimálně navrhneme HR strategii pro Vaši společnost.

Řešení

HR Surveys

Potřebujete vědět, nakolik efektivně investujete do lidí ve Vaší firmě? Jsou Vaši zaměstnanci angažovaní a výkonní? McROY Pulse Survey Vám přinese celostní propojení  Vašich lidí a jejich výsledků.

Řešení

Outplacement & Career Transition

Čeká Vás propouštění? Chcete své zaměstnance připravit pro trh práce? Umíme Vám s tím pomoci.

Pojďme se spolu dohodnout

Potřebujete vědět víc o řešeních, která nabízíme?

Odeslat zprávu
* Pole musí být vyplněné
Poslat kopii na mou emailovou adresu

Your message has been sent successfully.
Uděláme, co bude v našich silách odpovědět do 24 hodin
Začněte psát pro vyhledávání