Etický kodex

Hlavním cílem činnosti McROY je dosahování cílů a záměrů klientů, pro které pracujeme prostřednictvím řešení zaměřených na lidské zdroje. Jsme víc než personální agentura, náš úspěch je založený na lidech, které spojují: vynikající výkony, zanícení pro práci, jako i etické chování. Etický kodex integruje pravidla, hodnoty a očekávání, které jsou esenciálně pro všechny zaměstnance a partnery v jejich každodenní činnosti.

Našimi hlavními principy jsou:

 • Respektujeme  jedinečnost každého klienta tím, že hledáme optimální způsob na naplnění jeho potřeb.
 • Nabízíme řešení, které jsou společensky zodpovědné a plně v souladu s platnými právními předpisy.
 • Snažíme se dosáhnout nejvyšší úroveň poskytovaných řešení s maximální přidanou hodnotou a v kvalitě, která je považovaná za nejvyšší atribut ve všem, co děláme.
 • Podporujeme férovost při jednání s obchodními partnery a zaměstnanci.
 • Podporujeme inovativnost  a výjimečnost ve vztahu ke společnosti jako i k potřebám klienta.
 • Každý zaměstnanec je současně reprezentantem společnosti a tím ochraňuje dobré jméno společnosti.
 • Ochrana obchodního tajemství, mlčenlivosti o diskrétních informacích patří mezi hlavní atributy všech zaměstnanců.
 • Podporujeme férovou soutěž s konkurencí v souladu s dobrými mravy a v zájmu udržení pověsti celého odvětví.
 • Využíváme odborná fóra na prosazování standardů profesionálního chování.
 • Pomáháme  lidem nezištně, komplexně a kvalifikovaně, protože nám záleží na člověku, kterého vnímáme jako dlouhodobého partnera, se kterým si můžeme být navzájem v různých situacích vzájemně užiteční.
 • Humanizujeme oblast poradenství upřednostňováním netradičních forem, metod a prostředků.
 • Ve vzdělávání zaměstnanců klademe důraz na proklientskou orientaci, odbornost a komunikační zručnosti.
 • Prohlubování vědomosti o managementu lidských zdrojů prosazujeme jako princip celoživotního vzdělávání.
 • Podporujeme prosazování etických principů v řízení celé skupiny.
 • Bez ohledu na osobní zájmy podporujeme etické a zákonné rozhodnutí klientů pro které pracujeme.
 • Jednáme s lidmi důstojně, s respektem a pochopením s cílem vytvářet důvěryhodné pracovní prostředí, v kterém neexistuje diskriminace.
 • V případě konfliktu zájmů hledáme řešení, které nenarušují integritu etického kodexu.
 • Přijímáme vhodné opatření s cílem zabezpečit správnost a kompletnost všech komunikovaných informací.
 • Ochraňujeme integritu společnosti poskytováním ucelených a pravdivých informací orgánům státní moci jako i zástupcům médií.
 • Etický kodex považujeme za významný regulátor kvality ve společnosti, nerespektování a porušení etického kodexu se považuje za hrubé porušení pravidel McROY.

Mohlo by Vás zajímat ...

Profil společnosti

McROY je více než personální agentura a naším záměrem je, abyste s naší pomocí dosáhli více i vy.

Strategie

Ústřední postavou našeho příběhu je člověk. Šťastný člověk. Interní zaměstnanec, externí zaměstnanec, kandidát, zaměstnaný uchazeč, kontaktní osoba u klienta, kontaktní osoba u dodavatele, spolupracující partneři.

Firemní kultura

Vše co děláme, děláme pro pracovní úspěch a štěstí lidí, kteří se na nás s důvěrou obrátili . Jsme více než jen personální agentura, odlišujeme se tím, co a jak děláme. Jsme Human Agency.

Naše řešení

Našimi řešeními pomáháme klientům získat ty správné zaměstnance, nastavit správným směrem stávající zaměstnance a tím způsobem zajistit účinné fungování firmy v budoucnosti.

Pojďme se spolu dohodnout

Potřebujete vědět víc o řešeních, která nabízíme?

Odeslat zprávu
* Pole musí být vyplněné
Poslat kopii na mou emailovou adresu

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Uděláme, co bude v našich silách odpovědět do 24 hodin
Začněte psát pro vyhledávání